Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
11.04.2017
11 kwietnia na placu apelowym 100 batalionu łączności odbyła się uroczysty apel z okazji mianowania żołnierzy na pierwszy stopień podoficerski.

Dzień mianowania na wyższy stopień wojskowy jest wyjątkowym i niecodziennym momentem w służbie wojskowej każdego żołnierza.

Na początku uroczystości Zastępca Dowódcy 100bł mjr Tomasz SOBECKI podał komendę do wprowadzenia kompanii honorowej na plac, a następnie złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości Dowódcy BWD WKP-W płk. Jackowi Rolakowi, któremu towarzyszył Dowódca 100bł ppłk. Sebastian TROJANOWSKI.
Po przywitaniu się Dowódcy z żołnierzami i przybyłymi gośćmi poczet flagowy podniósł na maszt Flagę Państwową i odegrano hymn państwowy.
Pierwszym mianowanym tego dnia był kapelan garnizonu Wałcz ks. mjr Witold KUREK otrzymał on z rąk płk. Jacka ROLAKA akt mianowania na stopień podpułkownika.

Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie rozkazu personalnego Dowódcy 100bł, po którym Dowódca BWD WKP-W płk Jacek ROLAK wręczył mianowania na stopień kaprala siedmiu żołnierzom:

st. szer. Paweł J
st. szer. Miłosz N.
st. szer. Katarzyna W-B.
szer. Anna S.
szer. Marek D.
szer. Wioletta J.
szer. Martyn M.

 

 
Po wręczeniu aktów mianowania płk Jacek ROLAK pogratulował wyróżnionym pomyślnie zdanych egzaminów i  ukończenia szkoły podoficerskiej. Następnie gratulacje w swoim przemówieniu złożył dowódca 100bł ppłk Sebastian TROJANOWSKI, który podziękował również rodzinom żołnierzy i zaprosił wszystkich na poczęstunek.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów 100bł.