Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
08.05.2017
Historia Europy jest tak zróżnicowana jak każdy z krajów, który ją tworzy. W Polsce od 2015 roku świętujemy zakończenie II Wojny Światowej w dniu 8 Maja.

Część krajów obchodzi to święto 9. maja, ponieważ nie wszędzie w tym samym czasie zakończyły się działania wojenne.

Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Wałczu rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi I Regionalnej Bazy Logistycznej - pułkownikowi Pawłowi MELA - przez dowódcę uroczystości kapitana Krzysztofa DĄBKIEWICZA. Po złożeniu meldunku okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicestarosta Wałecki pani Jolanta WEGNER, Poseł na Sejm RP Pan Paweł SUSKI. Następnie głos zabrali duchowni. Modlitwę ekumeniczną odmówili wspólnie proboszcz parafii wojskowej p.w. św.  Franciszka z Asyżu ks. ppłk Witold KUREK oraz proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego ks. dr Arkadiusz TROCHANOWSKI. Po modlitwie Apel Pamięci odczytał młodszy chorąży Jacek BOROWSKI, a żołnierze kompanii honorowej wystawionej przez 100 batalion łączności z Wałcza wykonali salwę honorową. Po salwie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku oraz odprowadzenie kompanii honorowej. Obchody rocznicowe uświetniła orkiestra dęta w skład której wchodzą żołnierze BWD WKP-W: st. chor. Grzegorz P., mł. chor. Andrzej A., st. sierż. Waldemar Ż.  oraz st. szer. Paweł SZ..