Strona Główna
KONTAKT
Poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

100 batalion łączności

Adres korespondencyjny:

ul. Kościuszki 24

78-600 Wałcz 


 

 

DOWÓDCA JW 4092
ppłk Sebastian Trojanowski
tel.: +48 261-47-2000
 
 

Przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek

w godz. od 15:30 do 17:00 a w przypadku, gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowym wyznaczonym terminie.

- żołnierzy, osoby cywilne, żołnierzy garnizonu, przedstawicieli organizacji i instytucji.

 


INSPEKTOR ds. PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW

100 batalion łączności
mł. chor. Jacek BOROWSKI
tel. 661 757 261

SEKRETARIAT DOWÓDCY
tel.: +48 261-47-32-08


ZASTĘPCA DOWÓDCY
mjr Tomasz Sobecki
tel.: +48 261-47-2002


SZEF SZTABU

kpt. Krzysztof Dąbkiewicz
tel.: +48 261-47-2004
fax.: +48 261-47-2007


SZEF SEKCJI S-1
por. Mariusz Rybicki
tel.: +48 261-47-2010


RZECZNIK PRASOWY

mł. chor. Jacek Borowski
tel.: 661 757 261
100bl.sks@ron.mil.pl
 
 
OFICER DYŻURNY
tel.: +48 261-47-2092
fax.: +48 261-47-2093