Strona Główna
CENTRUM POMOCY RODZINIE
Sobota, 15 grudnia 2018 r.
CENTRUM POMOCY RODZINIEW 100 batalionie łączności funkcjonuje Centrum Pomocy Rodzinie, którego głównym celem jest udzielanie informacji i pomocy członkom rodzin żołnierzy pełniących służbę w kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.
Do głównych zadań CPR należą:
- utrzymanie kontaktu z rodzinami uczestników misji,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny,
- wsparcie psychologiczne członków rodziny,
- pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia),
- inicjowanie pomocy prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych,


Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej pomocy oraz zapewniamy, że wszystkie Państwa pytania oraz sprawy kierowane do nas zostaną rozpatrzone.


KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI CPR:

SZEF SEKCJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

mł. chor. Jacek BOROWSKI tel. 661 757 261
e-mail: 100bl.sks@ron.mil.pl

REFERENT DS. FINANSOWYCH

p. Mariola MICHOREK tel. 261 47 21 54

PSYCHOLOG
p. Aleksandra CEGIEŁA tel. 607 081 037